برخی از مشتریان ما

2
+2

سرورنگار مفختر است در مدت فعالیت خود به هزاران شرکت و بنگاه اقتصادی خدمت رسانی نماید که تاکنون بالغ بر سی هزار پروژه تبلیغاتی و صدها پروژه مبتنی بر وب می باشد . برخی از مشتریان ما عبارتند از :

 • بنیاد شهید نواحی استان اصفهان
 • صنایع زیباسازی شهری اصفهان
 • برخی از دفاتر پیشخوان دولت اصفهان
 • برخی از دفاتر پلیس +10 اصفهان
 • آموزش و پرورش استان اصفهان
 • برخی ازشهرداری های نواحی اصفهان
 • برخی از دفاتر پست استان اصفهان
 • مدارس شهری و روستایی اصفهان
 • گروه های آموزشی نواحی اصفهان
 • برخی از پژوهش سراهای اصفهان
 • برخی از دفاتر انتشارات استان اصفهان
 • برخی از دفاتر لیتوگرافی استان اصفهان
 • برخی از چاپخانه های استان اصفهان
 • دفاتر چاپ صنعتی استان اصفهان
 • برخی از دفاتر تبلیغاتی استان اصفهان
 • برخی از دفاتر فنی استان اصفهان
 • برخی از دفاتر گردشگری استان اصفهان
 • سازمان آتش نشانی استان اصفهان
 • برخی از بانک های سطح استان اصفهان
 • برخی از حسینه ها ، مساجد و هیئات مذهبی استان اصفهان
 • برخی از دفاتر تاکسی تلفنی اصفهان
 • برخی ازکارگاه های صنایع چوبی اصفهان
 • کارخانه جات آجر نماچین اصفهان
 • کارخانه جات پتوی گلبافت اصفهان
 • کارخانه جات سنگ و سرامیک اصفهان
 • کارخانه جات پلیمر اصفهان
 • کارخانه جات کارتن پلاست اصفهان
 • کارخانه جات تولید نایلون اصفهان
 • کارخانه جات تولید گز اصفهان
 • کارخانه جات صادرات برنج اصفهان