فعالیت های اجتماعی

چاپ
2
+2

سرورنگار همواره تلاش كرده است تا افزون بر ارايه خدمات خود، فعاليت‌هايي را فراسوي كسب و كار و بر اساس رسالت اجتماعي خويش انجام دهد.

فعالیت هایی از قبیل :